Spieghel der Consten

Cursussen Kunstgeschiedenis

Het instituut ‘Spieghel der Consten', voor kunsthistorische educatie en kunstreizen verzorgt een vierjarige overzichtscursus, lezingen en een driedaagse cursus.
Daarnaast worden er  kunstreizen  georganiseerd naar steden als Rome, Florence, Parijs, Londen, Wenen, Istanbul en Moskou/St. Petersburg. Deze reizen staan open voor iedereen, dus ook voor niet-cursisten.

Wat is belangrijk bij de geschiedenis van de kunst ? Er kan vanuit vele invalshoeken naar de kunst worden gekeken maar als er beschouwd wordt vanuit een historisch perspectief, dan wordt het zeer boeiend. De tijd weerspiegelt zich immers in de literatuur, in de muziek en in de beeldende kunst. Verandert de tijd, dan verandert alles, ook de beeldende kunst. Dat proces wordt met name getoond. Daarom is het het uitgangspunt een historisch perspectief waar de kunst immers verankerd kan worden. Op die manier worden de beelden meer dan alleen maar leuke afbeeldingen. Omdat er structuur, samenhang en verbanden zijn.

Vierjarige overzichtscursus van de kunstgeschiedenis

De inhoud van de vierjarige overzichtscursus is gebaseerd op het overzicht dat aan de Universiteit van Leiden aan studenten in de kunstgeschiedenis voor het propaedeutisch examen wordt gegeven. Dezelfde boekenworden behandeld en zijn de syllabi van de colleges.

Het totale programma is door de grote omvang opgesplitst in vier aparte jaarblokken waarbij ieder blok geheel op zichzelf staat. Elk jaar wordt afgesloten met een excursie naar het buitenland waarbij een keuze wordt gemaakt uit steden als Londen, Parijs, Rome, Florence, Wenen, Istanbul of Moskou/St. Petersburg. Deze kunstreizen staan open voor iedereen, dus ook voor niet-cursisten. lees verder >>

Driedaagse cursus, een inleiding tot de kunstgeschiedenis

Ook voor de korte, driedaagse cursus wordt een boek gebruikt dat nog steeds op alle universiteiten voor aankomende eerstejaars wordt gebruikt en  dit boek vormt ook de syllabus voor deze cursus.

De grote, vierjarige cursus wordt op een vaste plaats een keer per twee weken gegeven. De driedaagse cursus is slechts zestien uur en op te splitsen in kleinere eenheden. Deze cursus kan overal worden gegeven.

Voor beide cursussen is geen voorkennis nodig. Alle colleges worden ondersteund met dia’s.

Lezingen

De kortere lezingen duren ruim een a twee uur en kunnen overal worden gegeven. Ook hier wordt alles toegelicht met dia’s.

lees verder >>

Kunstreizen

Elk jaar wordt er een kunstreis georganiseerd en er wordt gekozen uit één van de volgende bestemmingen: Parijs, Londen, Florence, Wenen, Moskou/St. Petersburg, Rome of Istanbul.

lees verder >>

Alle cursussen worden gegeven door Drs. M. Ophof van Dijk.